Kvalitet & Ledelse

Adresse: Vestre Rosten 81

Areal: 1000 kvm.

År: 2019


Utforming og prosjektering av kontorer og flerbruksarealer i forbindelse med samlokalisering på Rosten. Oppgradering av arealer i toppetg. fordelt på 2 lavblokker, der noe av utfordringen var å binde arealene i de to blokkene sammen, samt å utnytte lysforholdene fra topphatten på byggene. Planløsning med arbeidsområder i åpne landskap, egne kontorer og muligheter for kreativ interaksjon og sosialt samvær. Design og prosjektering av stort frittstående møterom som kan integreres i fellesaraler ved behov.