"Fra  Ide´til ferdig prosjekt"


FRUENS FILOSOFI:

Restitusjon

Gjenfødelse

Fornyelse


Alle lokaler skal ha en forankring i byggets arkitektur og historie,

samt en tilnærming til stedets brukere.


Omgivelsene skal invitere til kommunikasjon,

samspill og trivsel - men også gi rom for ettertanke og refleksjon.