"Fra  Ide´til ferdig prosjekt"


Fruens Prosjekt utfører prosjektering i alle faser !


Interiørprosjektering

Arkitekturprosjektering

Ombrukskartlegging

Prosjektledelse

3D visualisering

Visuell kommunikasjon & Grafisk utforming


BEFARING - ANALYSE - FORPROSJEKTERING -

DETALJPROSJEKTERING -

GJENNOMFØRING/OPPFØLGINGFruens Prosjekt bidrar og følger opp fra ide´- og konseptutvikling,

kartlegging av bruker/arbeidsprosesser, ombrukskartlegging,

videre til arealplanlegging og detaljprosjektering,

og til slutt  gjennomføring med prosjektledelse

og byggeledelse.

Tar også oppdrag for private miljøer og interiørkonsultasjoner.

-og  kan levere møbler og innredningsdetaljer til prosjektene.